Trạm xe buýt TAXI TAMGA-BISHKEK tại Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Tamga, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Tamga, village, GPS: 42.1568,77.5291

Điện thoại: +996 704 860 572

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt TAXI TAMGA-BISHKEK tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Tamga, village / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt TAXI TAMGA-BISHKEK hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Kyrgyzstan

Điện thoại: +996 704 860 572

Giờ mở cửa: 24/7

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata