Trạm xe buýt 統聯客運景美站 tại Đài Loan, 羅斯福路六段222巷, 1

Đài Loan, 羅斯福路六段222巷, 1, GPS: 24.9927,121.5405

Điện thoại: +886-2-2932-0134

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Tu 05:30-22:30; Fr-Su 05:30-23:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt 統聯客運景美站 tại địa chỉ: Đài Loan, 羅斯福路六段222巷, 1 / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt 統聯客運景美站 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, taxi, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Đài Loan

Hỗ trợ xe lăn: No

Đài Loan, 中央路, 220

Đài Loan, 中央路, 218

Đài Loan

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đài Loan

Điện thoại: +886-2-27274168

Website: http://www.pto.gov.taipei/

Đài Loan, Tân Bắc, Dapinglin, village, Bei Xin Lu San Duan , 220