Trạm xe buýt 新竹客運中壢總站 tại Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn

Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn, GPS: 24.9535,121.2245

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt 新竹客運中壢總站 tại địa chỉ: Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt 新竹客運中壢總站 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đài Loan, Taoyuan, Trung Lịch

Đài Loan, Taoyuan, Trung Lịch

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đài Loan, Houliao, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đài Loan, Bình Trấn

Hỗ trợ xe lăn: No

Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn

Hỗ trợ xe lăn: Yes