Trạm xe buýt Yuanshan Bus Station tại Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Bắc, GPS: 25.0713,121.52

Điện thoại: +886-2-27274168

Website: http://www.pto.gov.taipei/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt Yuanshan Bus Station tại địa chỉ: Đài Loan, Đài Bắc / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt Yuanshan Bus Station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, taxi, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Đài Bắc, Station Front, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Đài Loan, Đài Bắc

Website: http://www.metro.taipei

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đài Loan, Đài Bắc, Station Front, village, Shi Min Da Dao Yi Duan , 209

Điện thoại: +886 2 7733 5888

Website: http://www.taipeibus.com.tw/

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Bắc, Station Front, village, Shi Min Da Dao , 209

Điện thoại: +886 2 7733 5888

Website: http://www.taipeibus.com.tw/