Công ty cho thuê ô tô African Sun Car Hire tại Namibia, Khomas, Windhoek, Acacia St, 22

Namibia, Khomas, Windhoek, Acacia St, 22, GPS: -22.5912,17.0829

Điện thoại: +264-61-223388

Website: http://www.smiling-africansun.com

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thuê ô tô African Sun Car Hire tại địa chỉ: Namibia, Khomas, Windhoek, Acacia St, 22 / 16839 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thuê ô tô African Sun Car Hire hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek

Điện thoại: +26461228720

Website: https://bidvestcarrental.co.za/

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek, Mandume Ndemufayo Avenue, 195

Điện thoại: +26461377200

Website: http://www.ascocarhire.com

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek, Bessemer St, 8

Điện thoại: 00264 61 256 323

Website: http://www.caprivicarhire.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 0:00-16:30,19:30-00:00