Công ty cho thuê ô tô Camping Car Hire CC tại Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek, GPS: -22.5859,17.077

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thuê ô tô Camping Car Hire CC tại địa chỉ: Namibia, Khomas, Windhoek / 16839 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thuê ô tô Camping Car Hire CC hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Namibia, Khomas, Windhoek, Acacia St, 22

Điện thoại: +264-61-223388

Website: http://www.smiling-africansun.com

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek, Mandume Ndemufayo Avenue, 195

Điện thoại: +26461377200

Website: http://www.ascocarhire.com

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Namibia, Khomas, Windhoek, Bessemer St, 8

Điện thoại: 00264 61 256 323

Website: http://www.caprivicarhire.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 0:00-16:30,19:30-00:00

Namibia, Khomas, Windhoek, Reger St, 14-16

Namibia, Khomas, Windhoek