Công ty cho thuê ô tô Caprivi Car Hire tại Namibia, Khomas, Windhoek, Bessemer St, 8

Namibia, Khomas, Windhoek, Bessemer St, 8, GPS: -22.5868,17.0827

Điện thoại: 00264 61 256 323

Website: http://www.caprivicarhire.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 0:00-16:30,19:30-00:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thuê ô tô Caprivi Car Hire tại địa chỉ: Namibia, Khomas, Windhoek, Bessemer St, 8 / 16839 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thuê ô tô Caprivi Car Hire hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Namibia, Khomas, Windhoek, Acacia St, 22

Điện thoại: +264-61-223388

Website: http://www.smiling-africansun.com

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek, Mandume Ndemufayo Avenue, 195

Điện thoại: +26461377200

Website: http://www.ascocarhire.com

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek