Công ty cho thuê ô tô Hotai Leasing Corp. tại Đài Loan, Taichung, Xinzhuang Village, village, Jian Guo Lu , 152

Đài Loan, Taichung, Xinzhuang Village, village, Jian Guo Lu , 152, GPS: 24.1359,120.6828

Điện thoại: +886 4 2227 5500

Website: https://www.easyrent.com.tw/

Giờ mở cửa: Mo-Th 08:30-20:30; Fr 08:30-23:00; Sa-Su 07:00-23:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thuê ô tô Hotai Leasing Corp. tại địa chỉ: Đài Loan, Taichung, Xinzhuang Village, village, Jian Guo Lu, 152 / 16839 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thuê ô tô Hotai Leasing Corp. hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taichung, Luchuan Village, village

Đài Loan, Taichung, Luchuan Village, village

Đài Loan

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:30-20:30

Đài Loan, Taichung, Xinzhuang Village, village, Lu Chuan Dong Jie , 34

Đài Loan, Taichung, Xinzhuang Village, village

Website: http://www.avis-taiwan.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:30-21:30

Đài Loan, Taichung, Luchuan Village, village