Công ty cho thuê ô tô Abu Olba Co. for Transport & Tourism tại Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Gaza, GPS: 31.5266,34.4602

Điện thoại: 0599745530

Website: http://www.facebook.com/

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thuê ô tô Abu Olba Co. for Transport & Tourism tại địa chỉ: Palestinian Territories, Gaza / 16839 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thuê ô tô Abu Olba Co. for Transport & Tourism hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, ga tàu or tàu điện ngầm\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Gaza

Hỗ trợ xe lăn: No

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Gaza