Công ty cho thuê ô tô The Green Line Taxi tại Palestinian Territories, Beit Awwa

Palestinian Territories, Beit Awwa, GPS: 31.5092,34.9491

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thuê ô tô The Green Line Taxi tại địa chỉ: Palestinian Territories, Beit Awwa / 16839 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thuê ô tô The Green Line Taxi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, ga tàu or tàu điện ngầm\

Địa điểm lân cận

Israel, South District, Beersheba

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, al Burj, village

Điện thoại: 0592022226

Palestinian Territories, Area A, Beit Jala

Israel

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem