Địa điểm thuê xe Al Adqan tại Palestinian Territories, Givat Zeev

Palestinian Territories, Givat Zeev, GPS: 31.853,35.1916

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: chia sẻ xe Al Adqan tại địa chỉ: Palestinian Territories, Givat Zeev / 6135 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến chia sẻ xe Al Adqan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, trạm xăng, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Beit Ur a-Tahta, village

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Palestinian Territories, Area A, Askar, village

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Israel, Tel Aviv District, Tel Aviv

Website: http://car2go.co.il

Palestinian Territories, Area A, Hebron