Car sharing trong thị trấn Onex, Thụy Sĩ

3 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Giơ-ne-vơ, Onex

Website: http://www.mobility.ch/

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Sĩ, Giơ-ne-vơ, Onex

Website: http://www.mobility.ch/

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Sĩ, Giơ-ne-vơ, Onex, Route de Chancy, 131

Website: http://www.mobility.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn muốn thuê xe ngắn hạn tại tại Onex (Giơ-ne-vơ), Thụy Sĩ? Bạn sắp ra nước ngoài và muốn tìm thông tin về các dịch vụ dùng chung xe trước khi xuất phát? Hãy xem cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi đã tổng hợp một hướng dẫn toàn diện về các dịch vụ cho thuê xe có cho phép dùng chung xe ở mọi quốc gia.\