Trạm xăng 4611686020993538079 tại Nam Sudan, Eastern Equatoria, Kapoeta

Nam Sudan, Eastern Equatoria, Kapoeta, GPS: 4.7564,33.5954

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng 4611686020993538079 tại địa chỉ: Nam Sudan, Eastern Equatoria, Kapoeta / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng 4611686020993538079 hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\