Trạm xăng Alinj Oil tại Albania, Southern Albania, Leshnicë, village

Albania, Southern Albania, Leshnicë, village, GPS: 40.8524,20.7089

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Alinj Oil tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Leshnicë, village / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Alinj Oil hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Grabovicë, village

Albania, Southern Albania, Leshnicë, village

Albania, Southern Albania, Leshnicë, village

Albania, Southern Albania, Gështenjas, village

Albania, Southern Albania, Grabovicë, village

Albania, Grabovicë, village