Trạm xăng Asia Fuel Station tại Afghanistan, Nangarhar, Rasoly Mena, village

Afghanistan, Nangarhar, Rasoly Mena, village, GPS: 34.4746,70.5463

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Asia Fuel Station tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Rasoly Mena, village / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Asia Fuel Station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Sayed Abad, village

Afghanistan, Nangarhar, Benegah, village

Afghanistan, Nangarhar, Benegah, village

Afghanistan, Nangarhar, Benegah, village

Afghanistan, Nangarhar, Jamal Qala, village