Trạm xăng Bat Yam - Shefer Hily tại Israel, Tel Aviv District, Bat Yam, Ermekeilstrasse, 10

Israel, Tel Aviv District, Bat Yam, Ermekeilstrasse, 10, GPS: 32.0058,34.7437

Website: http://www.doralon.co.il/

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Bat Yam - Shefer Hily tại địa chỉ: Israel, Tel Aviv District, Bat Yam, Ermekeilstrasse, 10 / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Bat Yam - Shefer Hily hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Israel, Tel Aviv District, Bat Yam

Israel, Tel Aviv District, Bat Yam

Website: http://yaadfuel.co.il/

Israel, Tel Aviv District, Bat Yam

Website: https://www.sonol.co.il

Israel, Tel Aviv District, Bat Yam, qvmmyvt, 10

Website: http://www.doralon.co.il

Giờ mở cửa: 24/7

Israel, Tel Aviv District, Bat Yam

Israel, Tel Aviv District, Bat Yam

Website: http://www.sonol.co.il/