Trạm xăng Bilal Nasib Oil Pump tại Afghanistan, Nangarhar, Qala Akhun, village

Afghanistan, Nangarhar, Qala Akhun, village, GPS: 34.4279,70.3517

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Bilal Nasib Oil Pump tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Qala Akhun, village / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Bilal Nasib Oil Pump hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, sân bay, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Moee Mubarak, village

Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village

Afghanistan, Nangarhar, Qala Akhun, village

Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village

Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village

Afghanistan, Nangarhar, Sabz Abad, village