Trạm xăng Daud Zai tại Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif, GPS: 36.7245,67.1749

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Daud Zai tại địa chỉ: Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif / 310845 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Daud Zai hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, trạm xe buýt, thuê ô tô, thuê ô tô, đỗ xe, taxi, ga tàu or tàu điện ngầm\

Objects nearby

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif