Trạm xăng EKO tại Bulgaria, Southwest Planning Region, Sofia, Avenida Augusto Stresser, 63

Bulgaria, Southwest Planning Region, Sofia, Avenida Augusto Stresser, 63, GPS: 42.6639,23.2607

Chủ: ЕКО България ЕАД

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng EKO tại địa chỉ: Bulgaria, Southwest Planning Region, Sofia, Avenida Augusto Stresser, 63 / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng EKO hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Bulgaria, Sofia, bul. Bratia Bkston, 76

Bulgaria, Sofia

Bulgaria, Sofia

Hỗ trợ xe lăn: No

Bulgaria, Sofia, bul. Nikola Petkov, 63

Bulgaria, Sofia, bul. Bratia Bkston, 83

Giờ mở cửa: 24/7

Bulgaria, Southwest Planning Region, Sofia

Hỗ trợ xe lăn: No