Trạm xăng hajimama fuel station tại Afghanistan, Nangarhar, Kabul Kamp, village

Afghanistan, Nangarhar, Kabul Kamp, village, GPS: 34.3218,70.6066

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng hajimama fuel station tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Kabul Kamp, village / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng hajimama fuel station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, sân bay, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Samar khil, village

Afghanistan, Nangarhar, Sarshahi, village

Afghanistan, Nangarhar, Drabzal, village

Afghanistan, Nangarhar, Drabzal, village

Afghanistan, Nangarhar, Samar khil, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad