Trạm xăng Jawad Khogyani wal Fuel Station tại Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad, GPS: 34.4415,70.4133

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Jawad Khogyani wal Fuel Station tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Jawad Khogyani wal Fuel Station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, thuê ô tô, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village

Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad