Trạm xăng 加油站 tại Trung Quốc, Tứ Xuyên, 代寺镇

Trung Quốc, Tứ Xuyên, 代寺镇, GPS: 29.2192,105.1356

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng 加油站 tại địa chỉ: Trung Quốc, Tứ Xuyên, 代寺镇 / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng 加油站 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Guanyin

Trung Quốc, Tứ Xuyên, 徐家(乡), village

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Phú Thuận

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Tự Cống

Trung Quốc, Tứ Xuyên, 高峰村, village

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Phú Thuận