Trạm xăng Kastrati tại Albania, Southern Albania, Orizaj, village

Albania, Southern Albania, Orizaj, village, GPS: 40.7417,19.9353

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Kastrati tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Orizaj, village / 311323 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Kastrati hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, thuê ô tô, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Berat

Albania

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Dushnik, village

Albania, Southern Albania, Dushnik, village

Albania, Southern Albania, Berat