Trạm xăng M. Zubair fuel station tại Afghanistan

Afghanistan, GPS: 34.4654,70.5285

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng M. Zubair fuel station tại địa chỉ: Afghanistan / 308737 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng M. Zubair fuel station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, trạm xe buýt, thuê ô tô, thuê ô tô, đỗ xe, taxi, ga tàu or tàu điện ngầm\

Objects nearby

Afghanistan, Nangarhar, Rasoly Mena, village

Afghanistan, Nangarhar, Jamal Qala, village

Afghanistan, Nangarhar, Benegah, village

Afghanistan, Nangarhar, Benegah, village

Afghanistan, Nangarhar, Benegah, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad