Trạm xăng محطة شل tại Oman, Al Batinah North, Tarif, village

Oman, Al Batinah North, Tarif, village, GPS: 23.7451,57.6223

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng محطة شل tại địa chỉ: Oman, Al Batinah North, Tarif, village / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng محطة شل hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, trạm xe buýt, thuê ô tô, chia sẻ xe, đỗ xe, taxi, ga tàu or tàu điện ngầm\

Địa điểm lân cận

Oman, Al Batinah North, An Nabrah, village

Oman, Al Batinah South, Hadib, village

Oman, Al Batinah South, Barka

Oman, Al Batinah South, Uqdah, village

Oman, Al Batinah South, Al-Musannah

Oman, Al Batinah South, Al-Musannah