Trạm xăng محطه الوادي tại Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, Ar Rass

Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, Ar Rass, GPS: 25.9482,43.4466

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng محطه الوادي tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, Ar Rass / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng محطه الوادي hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi

Giờ mở cửa: 24/7

Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, Al Fuwayliq

Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, Al Fuwayliq

Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, Al Khabra

Giờ mở cửa: 24/7

Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, القرين

Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, Al Fuwayliq