Trạm xăng Mono Petrol tại Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore, GPS: 40.7766,19.8651

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Mono Petrol tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Mono Petrol hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, trạm xe buýt, thuê ô tô, chia sẻ xe, đỗ xe, taxi, ga tàu or tàu điện ngầm\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania

Albania, Southern Albania, Çiflik, village

Albania, Southern Albania, Moravë, village

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania, Southern Albania, Poshnjë, village