Trạm xăng Mono Petrol tại Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore, GPS: 40.7766,19.8651

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Mono Petrol tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore / 310926 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Mono Petrol hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, trạm xe buýt, thuê ô tô, thuê ô tô, đỗ xe, taxi, ga tàu or tàu điện ngầm\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania, Southern Albania, Çiflik, village

Albania, Southern Albania, Moravë, village

Albania

Albania, Southern Albania, Poshnjë, village