Trạm xăng Sadiq Zada tại Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif, GPS: 36.728,67.1861

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Sadiq Zada tại địa chỉ: Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif / 311323 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Sadiq Zada hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, thuê ô tô, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Objects nearby

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif