Trạm xăng Shaholli Oil tại Albania, Southern Albania, Belorta, village

Albania, Southern Albania, Belorta, village, GPS: 40.6717,20.8253

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng Shaholli Oil tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Belorta, village / 310845 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng Shaholli Oil hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, trạm xe buýt, thuê ô tô, thuê ô tô, đỗ xe, taxi, ga tàu or tàu điện ngầm\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Plasë, village

Albania, Southern Albania, Korçë

Albania, Southern Albania, Korçë

Albania, Southern Albania, Korçë

Albania, Southern Albania, Korçë

Albania