Trạm xăng She sham Bagh Fuel Station tại Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad, GPS: 34.424,70.4696

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng She sham Bagh Fuel Station tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng She sham Bagh Fuel Station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, trạm xe buýt, thuê ô tô, thuê ô tô, đỗ xe, taxi, ga tàu or tàu điện ngầm\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Nare mase, village

Afghanistan, Nangarhar, Dobila, village

Afghanistan, Nangarhar, Nare mase, village

Afghanistan, Nangarhar, Benegah, village

Afghanistan, Nangarhar, Benegah, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad