Trạm xăng TAP pipeline station tại Albania, Kallm i Vogël, village

Albania, Kallm i Vogël, village, GPS: 40.784,19.6416

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xăng TAP pipeline station tại địa chỉ: Albania, Kallm i Vogël, village / 315967 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xăng TAP pipeline station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, thuê ô tô, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Roskovec

Albania, Southern Albania, Kallm i Vogël, village

Albania, Southern Albania, Roskovec

Albania, Southern Albania, Roskovec

Albania, Southern Albania, Roskovec

Albania, Southern Albania, Belinë, village