Dịch vụ taxi Avondale tại Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare, GPS: -17.8033,31.0379

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Avondale tại địa chỉ: Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Avondale hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, trạm xe buýt, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\