Dịch vụ taxi Cari's Taxi tại Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo, GPS: 5.8462,-55.1548

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Cari's Taxi tại địa chỉ: Suriname, Paramaribo / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Cari's Taxi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Suriname, Paramaribo, Kasabaholoweg, 72

Điện thoại: 430646

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo, Tourtonnelaan, 142

Điện thoại: +597 1690

Website: http://www.tourtonnestaxi.com

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo