Dịch vụ taxi City Taxi Stand tại Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Bhutan, Thimphu District, Thimphu, GPS: 27.472,89.6395

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi City Taxi Stand tại địa chỉ: Bhutan, Thimphu District, Thimphu / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi City Taxi Stand hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, trạm xe buýt, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Bhutan, Thimphu District, Thimphu

Bhutan, Thimphu District, Thimphu