Taxi Guyana

22 đối tượng
bộ lọc

Guyana, Demerara-Mahaica, Great Diamond, village, 3rd Avenue, 502

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Golden Grove, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Turkeyen, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana, 11th Avenue, 541

Điện thoại: +5922165000

Giờ mở cửa: 24/7

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, East Berbice-Corentyne, Springlands

Điện thoại: 335-3283;645-5544

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 72 Village, village

Guyana, Essequibo Islands-West Demerara, Plantain Walk, village

Điện thoại: 254-1324;254-1325

Guyana, Demerara-Mahaica, Great Diamond, village, 3rd Avenue, 502

Điện thoại: 5922164282

Giờ mở cửa: 24/7

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana, Diamond New Scheme, 541

Điện thoại: +5922165000

Giờ mở cửa: 24/7

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Điện thoại: 227-7101

Guyana, Demerara-Mahaica, Cummings Park, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Lamaha Gardens, village

Điện thoại: 225-6503

Gọi taxi là một dịch vụ được sử dụng bởi cả những cư dân và khách đến thăm thành phố. Website của chúng tôi bao gồm tất cả các tổ chức dịch vụ chuyên về vận chuyển hành khách tại tại Guyana.\