Taxi trong thị trấn Paralimni, Síp

5 đối tượng
bộ lọc

Síp, Paralimni

Điện thoại: +357 97 63 74 92

Website: https://taxi-cyprus.ru

Síp, Paralimni

Điện thoại: +357 97 63 74 92

Website: https://taxi-cyprus.ru

Síp, Paralimni

Điện thoại: +357 97 63 74 92

Website: https://taxi-cyprus.ru

Síp, Paralimni

Điện thoại: +357 (97) 637-492

Website: https://taxi-cyprus.ru/

Síp, Paralimni

Điện thoại: +357 (97) 637-492

Website: https://taxi-cyprus.ru/

Gọi taxi là một dịch vụ được sử dụng bởi cả những cư dân và khách đến thăm thành phố. Website của chúng tôi bao gồm tất cả các tổ chức dịch vụ chuyên về vận chuyển hành khách tại tại Paralimni, Síp.\