Taxi Lesotho

8 đối tượng
bộ lọc

Lesotho, Teyateyaneng

Lesotho, Vuka-Zentsela, village

Điện thoại: 58001512

Lesotho, Qacha's Nek

Lesotho, Maseru

Lesotho, Maseru

Lesotho, Maseru

Lesotho, Maseru

Gọi taxi là một dịch vụ được sử dụng bởi cả những cư dân và khách đến thăm thành phố. Website của chúng tôi bao gồm tất cả các tổ chức dịch vụ chuyên về vận chuyển hành khách tại tại Lesotho.\