Taxi Kosovo

10 đối tượng
bộ lọc

Kosovo, Region of Gjakova, Junik

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Điện thoại: 044111666

Kosovo

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Ferizaj (05), Kacanik

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Gọi taxi là một dịch vụ được sử dụng bởi cả những cư dân và khách đến thăm thành phố. Website của chúng tôi bao gồm tất cả các tổ chức dịch vụ chuyên về vận chuyển hành khách tại tại Kosovo.\