Taxi Slovakia

22 đối tượng
bộ lọc

Slovakia, Region of Nitra, Zlaté Moravce

Slovakia, Region of Nitra, Komárno

Slovakia, Region of Trenčín, Opatovce nad Nitrou, village

Điện thoại: +421948900048

Website: http://www.taxitermal.sk/

Slovakia, Region of Trenčín, Bojnice

Điện thoại: +421 918 266 886

Website: http://www.taxibojnice.sk

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava

Slovakia, Region of Žilina, Ružomberok

Slovakia, Region of Trenčín, Bojnice

Điện thoại: +421 918 266 886

Website: http://www.taxibojnice.sk

Slovakia, Region of Trnava, Piešťany

Slovakia, Region of Trenčín, Nové Mesto nad Váhom

Điện thoại: +421 32 771 66 88; +421 905 71 66 88

Giờ mở cửa: 24/7

Slovakia, Region of Nitra, Hronské Kosihy, village

Slovakia, Region of Nitra, Nitra

Slovakia, Region of Nitra, Komárno

Slovakia, Region of Trenčín, Prievidza

Điện thoại: +421908600209

Slovakia, Region of Trenčín, Bojnice

Điện thoại: +421 918 266 886

Website: http://www.taxibojnice.sk

Slovakia, Region of Trenčín, Nové Mesto nad Váhom

Điện thoại: +421910120222

Giờ mở cửa: 24/7

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Einsteinova, 21

Website: http://www.carsen.sk/

Slovakia, Region of Trenčín, Nové Mesto nad Váhom

Điện thoại: +421 903 73 4444

Slovakia, Region of Nitra, Nitra

Gọi taxi là một dịch vụ được sử dụng bởi cả những cư dân và khách đến thăm thành phố. Website của chúng tôi bao gồm tất cả các tổ chức dịch vụ chuyên về vận chuyển hành khách tại tại Slovakia.\