Taxi trong thị trấn Kings Langley, Vương quốc Anh

đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Kings Langley

Điện thoại: +44 (1923) 262266

Website: http://www.kings-cars.co.uk/

Gọi taxi là một dịch vụ được sử dụng bởi cả những cư dân và khách đến thăm thành phố. Website của chúng tôi bao gồm tất cả các tổ chức dịch vụ chuyên về vận chuyển hành khách tại tại Kings Langley (Anh), Vương quốc Anh.\