Dịch vụ taxi Cross Harbour tại Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông, GPS: 22.2841,114.1916

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Cross Harbour tại địa chỉ: Trung Quốc, Hồng Kông / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Cross Harbour hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông