Dịch vụ taxi Expricoss Taxi Rank tại Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo, GPS: -20.1529,28.5866

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Expricoss Taxi Rank tại địa chỉ: Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Expricoss Taxi Rank hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\