Dịch vụ taxi Fany's tại Suriname, Nickerie, Nieuw Nickerie

Suriname, Nickerie, Nieuw Nickerie, GPS: 5.9361,-56.9886

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Fany's tại địa chỉ: Suriname, Nickerie, Nieuw Nickerie / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Fany's hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Guyana, East Berbice-Corentyne, Springlands

Điện thoại: 335-3283;645-5544

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 72 Village, village