Dịch vụ taxi Манас tại Kyrgyzstan, Sokuluk, village

Kyrgyzstan, Sokuluk, village, GPS: 42.8573,74.2945

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Манас tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Sokuluk, village / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Манас hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, trạm xe buýt, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Chuy Region, Ak-Suu, village

Kyrgyzstan, Shopokov

Kyrgyzstan, Chuy Region, Ak-Suu, village

Kyrgyzstan, Belovodskoe, village

Kyrgyzstan, Belovodskoe, village

Kyrgyzstan, Chuy Region, Belovodskoe, village