Dịch vụ taxi Palace Taxi tại Guyana, East Berbice-Corentyne, Springlands

Guyana, East Berbice-Corentyne, Springlands, GPS: 5.8898,-57.1372

Điện thoại: 335-3283;645-5544

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Palace Taxi tại địa chỉ: Guyana, East Berbice-Corentyne, Springlands / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Palace Taxi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, trạm xe buýt, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 72 Village, village

Suriname, Nickerie, Nieuw Nickerie