Dịch vụ taxi Pawan Taxi tại Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 72 Village, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 72 Village, village, GPS: 5.9313,-57.1495

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Pawan Taxi tại địa chỉ: Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 72 Village, village / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Pawan Taxi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Guyana, East Berbice-Corentyne, Springlands

Điện thoại: 335-3283;645-5544

Suriname, Nickerie, Nieuw Nickerie