Dịch vụ taxi Шамсинская-Ленина tại Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok, GPS: 42.8365,75.3032

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Шамсинская-Ленина tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Tokmok / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Шамсинская-Ленина hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Tokmok

Giờ mở cửa: 24/7

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Chuy Region, Tokmok

Kyrgyzstan, Kant