Dịch vụ taxi Shared Taxi to Kochkor tại Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek, GPS: 42.8853,74.5685

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Shared Taxi to Kochkor tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Bishkek / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Shared Taxi to Kochkor hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, trạm xe buýt, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Sokuluk, village

Kyrgyzstan, Shopokov

Kyrgyzstan, Kant

Kyrgyzstan, Chuy Region, Belovodskoe, village