Dịch vụ taxi Shuttle Service Armenia tại Armenia, Ararat Province, Arbat, village

Armenia, Ararat Province, Arbat, village, GPS: 40.1525,44.4002

Điện thoại: +37441771100

Website: http://www.shuttleservfice.am

Floor: 1

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Shuttle Service Armenia tại địa chỉ: Armenia, Ararat Province, Arbat, village / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Shuttle Service Armenia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, trạm xe buýt, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan, Lep`siowsi p`oghots`, 9

Armenia, Ararat Province, Arbat, village

Điện thoại: +37460430000

Website: http://www.aerotaxi.am

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Armenia, Ararat Province, Masis

Armenia, Ararat Province, Masis

Armenia, Ararat Province, Masis

Armenia

Điện thoại: +37460430000

Website: http://www.aerotaxi.am

Hỗ trợ xe lăn: Yes