Dịch vụ taxi Такси tại Kyrgyzstan, Kant

Kyrgyzstan, Kant, GPS: 42.8908,74.8637

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Такси tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Kant / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Такси hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Tokmok

Giờ mở cửa: 24/7

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Chuy Region, Tokmok

Kyrgyzstan, Bishkek